PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Funkcja Exp


Funkcja Exp zwraca wartość stałej e (podstawy logarytmu naturalnego) podniesionej do podanej potęgi. Zwracana wartość jest typu Double.

Składnia funkcji Exp:

Exp(Potęga)

Argument Potęga jest wymagany. Może być typu Double lub dowolnym wyrażeniem numerycznym.

Jeżeli wartość argumentu Potęga przekroczy 709.782712893 zostanie wygenerowany błąd.
Stała e ma w przybliżeniu wartość 2.718282.

Funkcja Exp uzupełnia działanie funkcji Log().

Przykład użycia funkcji Exp:

Dim varKat, varHSin
varKat=1.3
  'kąt w radianach
varHSin=(Exp(varKat) - Exp(-1 * varKat)) / 2
  'obliczenie wartości funkcji hiperboliczny sinus

(Zmienne i typy zmiennych zostały opisane w innych częściach kursu.)


na górę strony...


Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora